Webcie

De Webcie 2017 - 2018 zal het gevormd worden door Nienke de Nijs, Karin Stratingh en Emma Smit. Hieronder worden deze Ilythianen aan jullie voorgesteld.

Allereerst wordt Nienke de Nijs aan u voorgesteld, zij is dit jaar de voorzitter van de Webcie. Ze zit in haar laatste jaar van de opleiding tot verloskundige, heeft vorig jaar een bestuursjaar gedaan en is vanaf het allereerste begin actief lid bij de leukste studievereniging van Groningen. Met haar functie als voorzitter zal zij ervoor zorgen dat de vergaderingen goed verlopen en contact hebben met de commissaris Intern van het huidige bestuur. Verder zal ze de andere commissieleden ondersteunen bij de website en zal ze natuurlijk foto’s maken tijdens de activiteiten, lezingen en borrels!

Karin Stratingh is het tweede lid van de Webcie en zit in het tweede jaar. Ze zal dit jaar als secretaris ervoor zorgen dat alle ideeën voor de site en het stageplatform op een overzichtelijke manier op papier komen te staan. Hiernaast zal ze de andere commissieleden ondersteunen bij het beheer van de site en het stageplatform.

Het derde commissielid van de webcie is Emma Smit. Deze derde jaars verloskunde student is 21 jaar en kan Ilythia nog niet helemaal los laten na een bestuursjaar! Zij zal zich het komende jaar vooral bezighouden met het up to date houden van de website, waarbij de meest recente foto’s worden geplaatst, de leden op de hoogte worden gehouden van het recente nieuws in verloskundigland en zal de agenda worden bijgehouden, zodat niemand de leuke borrels, lezingen en activiteiten meer kan missen.

De webcie is bereikbaar via het mailadres webcie.svilythia@gmail.com. Mocht je zelf een leuk nieuwtje tegenkomen of heb je een toevoeging of ideeën voor de website? Mail het dan naar ons. Wij zullen ervoor zorgen dat dit dan op de website geplaatst wordt.  

Verder blijven wij natuurlijk het stageplatform onderhouden. Vergeet dus niet om te checken of die leuke B&B er al tussen staat en geef nieuwe/veranderde informatie aan ons door via het formulier en de mail. Horrorverhalen zijn ook altijd welkom!

Webcie.jpg

Webcie

Karin Stratingh (2016) Secretaris
Emma Smit (2015) Beheer website
Nienke de Nijs (2015) Voorzitter

Onze sponsoren