Stichting DOKh

Stichting DOKh biedt:

  • geaccrediteerde bij- en nascholing in het kader van deskundigheidsbevordering en
  • een landelijk erkende Klachtenregeling en Geschilleninstantie voor verloskundigen

Na het afronden van je studie word je geacht je kennis up te date te houden. Dit kan bij Stichting DOKh. Wij hebben een divers aanbod van:

  • geaccrediteerde bij- en nascholingen
  • geaccrediteerde vaardigheidstraining spoedeisende handelingen
  • geaccrediteerde reanimatietrainingen van zwangeren en pasgeborenen en
  • geaccrediteerde trainingen methodisch intercollegiaal overleg (de zogenaamde MIO-trainingen)

Voor een recent overzicht kijk hier: (Klinisch) verloskundigen | DOKh - Nascholing, kwaliteit en ondersteuning

Na het afronden van je studie heb je een aantal wettelijke verplichting vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen)

  • je bent als verloskundige verplicht je aan te sluiten bij een Geschilleninstantie en
  • daarnaast verplicht de Wkkgz je om een onafhankelijk Klachtenfunctionaris aan te wijzen. Deze kan patiënt/cliënt bijstaan in het geval deze een klacht heeft en kan tussen jou en de patiënt/cliënt bemiddelen.

Je kan voor beide verplichtingen terecht bij Stichting DOKh door je aan te sluiten bij de Geschilleninstantie en/of klachtenregeling verloskunde.

Aansluiten? Klik dan hier: Aansluiting verloskundigen | DOKh - Nascholing, kwaliteit en ondersteuning

Voor vragen over deskundigheidsbevordering of over de klachtenregeling en Geschilleninstantie kan je contact opnemen met Femke Moerbeek (fmoerbeek@dokh.nl)

Logo_DOKh_klein.jpg