Kasco

Kasco '23-'24 der SV Ilythia

Wij zijn Esmee en ​​​​​​​Fem en wij vormen dit jaar de Kasco. Als oud-bestuur hebben we een hoop ervaring opgedaan en we hopen de financien van de vereniging hiermee in goed banen te leiden!